Ekskluzywna osada z mariną

Ryn Residence

Rybical, gmina Ryn

Nieruchomość przeznaczona jest  pod budowę apartamentów.

Razem 35 570 m2, długość linii brzegowej 270 m.

Lokalizacja i położenie

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Rybical, gmina Ryn, w odległości 2 km od miasta Ryn nad jeziorem ryńskim. Posiada długą linię brzegową z możliwością organizacji zatoki żeglarskiej i podzielony jest na działki nr.754,755,756,757,758. Posiada dostęp do drogi wojewódzkiej poprzez drogi gminne i powiatowe z drogą wojewódzką nr 642 i z drogą krajową nr 59 w miejscowości Ryn.
Szczególne położenie nad jeziorem ryńskim na eksponowanym cyplu podkreśla znakomite i unikalne walory tego miejsca, z przepiękną panoramą na miejscowość Ryn, Zamek, port jachtowy oraz szlak wodny Wielkich Jezior Mazurskich. Jednocześnie jest to miejsce spokojne, usytuowane poza zgiełkiem i hałasem ruchu turystycznego.

Obszar

0 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkalna
0 ha
Powierzchnia całkowita

GALERIA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKALNA

Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który określa przeznaczenie terenu na cele usług turystyki, z możliwością budowy apartamentów (działki nr 754-757). Tereny nadwodne przeznaczone są na zieleń naturalną i urządzoną z możliwością lokalizacji zatoki żeglarskiej (działka 758).

Jak wynika z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego możliwości zabudowy terenu PUM (Powierzchnia Użytkowa Mieszkalna) przedstawiają się następująco:

Teren przeznaczony na budowę apartamentów wraz z infrastrukturą 8.01UT/US, 8.02 UT/US, 8.03 UT/US, 8.04 UT/US wynosi ok. 9229 m2

ZESTAWIENIE DZIAŁEK I POWIERZCHNI

Rodzaj/nr działki

MAKSYMALNA POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]

ORIENTACYJNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]

8.01UT/US

1187

2374

8.02UT/US

1306

2615

8.03UT/US

1110

2220

8.04UT/US

1010

2020

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UT/US

4613

9228

MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWE TERENU

Możliwości rozwojowe tego terenu są bardzo duże i pozwalają na rozwój obszarów rekreacyjnych o charakterze indywidualnym jak i szeroko pojętych usług turystyki.

W Urzędzie Gminy Ryn opracowywana jest koncepcja zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która będzie polegała, w szczególności, na powiększeniu portu wewnętrznego oraz budowie bosmanatu.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

UCHWAŁA NR IV/16/15
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

Z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [PDF]

Wyświetl

MAPA

Zobacz mapę z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w portalu e-mapa
Wyświetl

JESTEŚ ZAINTERESOWANY TĄ OFERTĄ?