działki z linią brzegową mazury

Dlaczego warto kupić nasze grunty?

Ograniczone zasoby ziemi

Udział gruntów budowlanych w atrakcyjnych lokalizacjach z dostępem do linii brzegowej jezior na Mazurach jest w Polsce czymś unikatowym i ograniczonym. Wynika z niskiego współczynnika jeziorności, który wynosi zaledwie 0,9%. „Jeziorność” to stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni kraju. Takie działki z możliwością zabudowy, charakteryzują się wysokimi stopami zwrotu z inwestycji, ponieważ jest ich ograniczona ilość, w przeciwieństwie do ziemi rolnej położonej z dala od mazurskich jezior. Bezpośredni dostęp do jeziora z prywatną plażą i pomostem, lub choćby wspólnym dostępem do wody jest marzeniem wielu osób.

Tarcza inflacyjna

234% – o tyle wzrosła wartość ziemi w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) od 2004 roku do 2013 r. Dla porównania — mieszkanie w Śródmieściu Warszawy to wzrost wartości o 95,3% (realnie 53% – dane Lion’s Bank). Z czego wynika, że zakup ziemi to najlepsze zabezpieczenie przed inflacją.

Pewność transakcji

Nasze działki inwestycyjne na mazurach to sprawdzony grunt w najlepszej lokalizacji o najwyższym potencjale wzrostu. Warto zastanowić się nad rozwiązaniem inwestycji w ziemię, mając na uwadze, że praktycznie jesteśmy jeszcze przed wielkim bumem na Mazurach.

Średnia cena ziemi z linią brzegową jeziora w Polsce jest około 10 razy niższa niż w Niemczech.
Z danych GUS wynika, że ceny ziemi rolnej na Mazurach systematycznie rosną. Od 2013 roku do 2019 poszły w górę aż o 654 %. Tak ogromny wzrost cen, a także brak w obecnym czasie innych atrakcyjnych lokat kapitału, zachęca wielu inwestorów do deponowania oszczędności właśnie w tym regionie.

Najlepiej inwestować w działki budowlane, a nie rolne, ponieważ możemy później spotkać się z odmową ich przekształcenia. Zwróćmy również uwagę na to, czy teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania, ale także jaka jest podaż gruntów w danym regionie.

Oczywiście nabycie ziemi musi zostać potwierdzone aktem notarialnym i wpisem do księgi wieczystej. Zdecydowanie najwygodniejszym z punktu widzenia inwestora modelem jest zakup gruntu poprzez wyspecjalizowaną i sprawdzoną firmę w zorganizowanej osadzie, z prywatną plażą i innymi udogodnieniami.

Taka formuła po pierwsze zapewnia bezpieczeństwo transakcji, po drugie przyspiesza wzrost wartość inwestycji w czasie. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działkami inwestycyjnymi na Mazurach, Ryn.

Comments are closed.