EKSKLUZYWNA OSADA Z MARINĄ

Ryn Residence

Rybical, gmina Ryn

Teren inwestycji  przeznaczony pod budowę apartamentów.

35 570 m2, długość linii brzegowej 270 m

Obszar

0 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkalna
0 ha
Powierzchnia całkowita